La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupción, estableix la necessitat de disposar d’un Sistema Intern d’Informació, com a via preferent per informar sobre les accions o omissions que puguin constituir infraccions penals o administratives greus o molt greus.

Per això, hem creat el CANAL ÈTIC que te com a objectiu que ens ajudeu a prevenir les infraccions de les normes internes de conducta o normes externes que puguin esser comesos per part de qualsevol membre de la nostra empresa.

Clicant aquí o dirigint-vos per escrit a l’adreça “Canal Ètic” del Grup Barnalleure, Carretera de Santiga, 64 08291 Ripollet i podreu comunicar qualsevol infracció del que pugueu ser coneixedors.

Us informem que podeu optar per fer la comunicació de forma anònima o identificant-vos. El fet de no identificar-se suposarà que no se us podrà comunicar el resultat de la consulta o denúncia.