Guia alimentària “Petits Canvis per Menjar Millor”

GUIA ALIMENTÀRIA “PETITS CANVIS PER MENJAR MILLOR” (2019) – LA MÉS RECENT FINS AL MOMENT

La guia alimentària “Petits canvis per menjar millor” és una nova eina educativa desenvolupada en el marc de l’ estratègia PAAS (Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable).

L’objectiu és sensibilitzar la població sobre aquells aspectes que, amb petites modificacions, poden millorar de forma important la qualitat i la sostenibilitat de la nostra alimentació.

Els missatges clau d’aquest nou material estan justificats per certes dades de consum alimentari de la nostra població: els estudis tant en població adulta com infantil a nivell nacional ENALIA 2015 i a nivell autonòmic, ESCA 2017). Té en compte l’evidència científica més actual que relaciona determinats consums i freqüències amb major risc de patir algunes malalties, i considera el coneixement que relaciona els efectes de determinada forma de menjar amb un major impacte ambiental.

La principal novetat de la guia és el canvi de la típica piràmide nutricional per tres grans grups de missatges clau: Aliments i conductes que cal potenciar, els que cal reduir i aquells que convé canviar-ne la qualitat per tal de ser més saludables i respectuosos amb l’entorn.

Així, amb un missatge clar i entenedor ens expliquen com podem millorar la nostra salut i fer el nostre dia a dia més saludable.

Podeu consultar la guia completa al següent enllaç: http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_salu_tothom/Petits-canvis/petits_canvis_la_guia.pdf

Font: ASPCAT

Entrada similar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *